Een goede omgangsregeling is in ieders belang

Bij een echtscheiding is de zorg om de kinderen vaak het belangrijkste punt van discussie. In tegenstelling tot u en uw ex-partner hebben de kinderen geen beslissingsrecht gehad in de scheiding, maar zij worden natuurlijk wel met de gevolgen geconfronteerd. Als ze dan ook nog het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen hun beide ouders, wordt het voor hen helemaal moeilijk en pijnlijk. Door het overeenkomen van een goede omgangsregeling kunnen de kinderen beide ouders in voldoende mate zien, wat absoluut een meerwaarde is in hun opvoeding en ontwikkeling.

Hoe ziet de regeling er concreet uit?

Na een scheiding zal één van de ouders de taak van verzorgende ouder op zich nemen. Dit zal degene zijn bij wie de kinderen het meeste van hun tijd doorbrengen en is dus de ouder die het grootste deel van de verzorgende en opvoedkundige taken op zich neemt. De niet-verzorgende ouder krijgt dan een omgangsregeling die bepaalt wanneer hij of zij de zorg voor de kinderen op zich neemt. De inhoud hiervan is voor een groot stuk door u beiden overeen te komen, rekening houdend met zowel uw persoonlijke situaties als de noden van de kinderen. U kunt hierbij denken aan uw beide woonplaatsen, de locatie van de school van de kinderen, de locatie van de opvangmogelijkheden en hobby's van de kinderen en uw werksituatie. Niet haalbare regelingen kunnen vermeden worden door al deze aspecten tegenover elkaar te zetten en de best mogelijke keuzes te maken. Dat u onderling de regels kunt overeenkomen, wil niet zeggen dat deze vrijblijvend zijn. Na goedkeuring van de regeling door de rechtbank, moet iedere partij er zich aan houden. Is dit niet het geval, dan kan de benadeelde ouder hiervoor terug naar de rechtbank gaan en kan de hele regeling indien nodig herzien worden.

Een duidelijke structuur voor alle betrokken partijen

Het overeenkomen en vastleggen van een goede en haalbare regeling biedt iedereen die betrokken is, zowel u beiden als de kinderen, een duidelijke structuur en tijdsindeling. Dat brengt rust en zekerheid, zeker voor de kinderen. Iedereen weet precies wanneer ze tijd bij elkaar kunnen doorbrengen en op die basis kunnen ook de dagelijkse activiteiten afgestemd worden. Door als ouders strikt de planning op te volgen, weten de kinderen ook dat u beide instaat voor hun zorg en dat hun beide ouders een belangrijke rol in hun leven spelen en zullen blijven spelen. Voor de ouders is het een manier om aan de ene kant hun tijd met de kinderen in te delen en aan de andere kant de tijd die ze voor zichzelf hebben. Niets staat natuurlijk een wijziging van de regeling in de weg als de omstandigheden daarom zouden vragen.

Over ons

Scheiden? Vraag advies bij een advocaat

Een scheiding is een pijnlijke gebeurtenis en heeft een groot impact op iemands leven. Soms is het contact met de ex partner goed en worden de afspraken door beide partijen geaccepteerd. Echter, in de meeste gevallen gaat een scheiding gepaard met onenigheid over het hoederecht van de kinderen, scheiding van de goederen, vastgoed en zoveel dingen meer. Een scheiding is niet alleen een emotioneel gebeuren, maar moet ook volgens een juridische procedure afgehandeld worden.Wanneer beide partijen niet akkoord zijn, kan een advocaat hierbij advies verlenen. Het belang van het kind en de partijen wordt bekeken en men probeert tot een oplossing te komen. <br/>Bezoek dit blog voor meer informatie en tips.<br/>

Zoeken

Archief

Recente artikelen

31 mei 2021
Bij een echtscheiding is de zorg om de kinderen vaak het belangrijkste punt van discussie. In tegenstelling tot u en uw ex-partner hebben de kinderen

24 september 2020
Bij mediation proberen twee partijen bij een conflict of probleem tot een oplossing te komen met de hulp van een mediator. Deze vorm van hulp wordt on

9 april 2020
Is er kans op een scheiding en ben je benieuwd naar wat kinderalimentatie nu precies inhoudt? Het is belangrijk om je goed te laten informeren over wa

Tags