De werkzaamheden van een notaris

We zullen tijdens het leven over het algemeen wel één of meerdere keren met een notaris (openbaar ambtenaar) te maken krijgen. Hij helpt mensen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Ook kan en zal hij juridisch advies geven en de belangen van alle betrokkenen behartigen. De afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een notariële akte. Door de notariële akte is er altijd voor iedereen duidelijkheid wat de afspraken waren. Bij twijfel zal de notariële akte altijd duidelijkheid verschaffen. De werkzaamheden van de openbaar ambtenaar zijn veelomvattend. Zo zal hij je bij kunnen staan bij het opstellen van een samenlevingscontract, testament, de koop of verkoop van een woning of zaken rondom je onderneming. Een notaris is altijd onpartijdig, eerlijk en onafhankelijk.

Het werkterrein van een openbaar ambtenaar
Er kunnen zich voorvallen voordoen waarbij je wettelijk verplicht bent om naar de openbaar ambtenaar te gaan. Dat kan zijn als er wat verandert in je persoonlijke situatie, bij de koop of verkoop van vastgoed en zaken rondom je onderneming.
Onder de persoonlijke situatie of familie kunnen verandering optreden waarvoor een testament moet worden opgesteld. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over de huwelijkse voorwaarden of het opstellen van partnerschapsvoorwaarden en bij periodieke schenkingsovereenkomsten.

Testament opstellen
Het opstellen van een testament is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van een openbaar ambtenaar. Een testament (notariële akte) zal worden vastgelegd als je weet wat er moet gebeuren met je geld, huis en andere bezittingen en schulden wanneer je komt te overlijden. Wanneer er geen testament is opgemaakt of zijn de erfgenamen die in het testament staan en hun kinderen overleden, dan zal er door de wet worden bepaald wie de erfgenamen zijn. Je kunt je testament opmaken naar je eigen keuzes. Laat je door de openbaar ambtenaar adviseren over wat de mogelijkheden en de fiscale gevolgen zijn voor de erfgenamen. Het kosten voor het opmaken van een testament begint ongeveer bij een bedrag van € 500 inclusief btw. Bekijk vooraf wat een openbaar ambtenaar vraagt voor de werkzaamheden die door hem of haar gedaan worden. Iedere openbaar ambtenaar heeft zijn eigen prijs en service. Ook is het mogelijk om in de notariële akte eventuele veranderingen voor de toekomst op te nemen. Je kunt later kinderen krijgen of als je partner gaat hertrouwen wanneer je overleden bent. Ook kun je in je testament laten opnemen welke wettelijke erfgenamen je wilt onterven.

Om een testament te kunnen laten maken moet je wilsbekwaam zijn. Je moet alle gevolgen van je testament volledig kunnen begrijpen. Wanneer de openbaar ambtenaar twijfelt aan je wilsbekwaamheid, door een geestelijke stoornis of dementie, dan zal hij of zij niet zomaar een testament opstellen. Zou blijken dat je op het moment dat het testament is opgesteld je niet wilsbekwaam was, dan kan het testament niet geldig worden verklaard.

Zo zijn er nog veel meer zaken waarvoor je een openbaar ambtenaar nodig kunt hebben. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een levenstestament, afspraken over schenkingen, afhandeling van een erfenis, opstellen samenlevingscontract, het kopen of verkopen van een huis en zaken rondom je onderneming. Aarzel niet om advies bij een notaris van Mantel & Voors in te winnen als je wat wilt weten hoe bepaalde zaken geregeld moeten en kunnen worden.

Over ons

Scheiden? Vraag advies bij een advocaat

Een scheiding is een pijnlijke gebeurtenis en heeft een groot impact op iemands leven. Soms is het contact met de ex partner goed en worden de afspraken door beide partijen geaccepteerd. Echter, in de meeste gevallen gaat een scheiding gepaard met onenigheid over het hoederecht van de kinderen, scheiding van de goederen, vastgoed en zoveel dingen meer. Een scheiding is niet alleen een emotioneel gebeuren, maar moet ook volgens een juridische procedure afgehandeld worden.Wanneer beide partijen niet akkoord zijn, kan een advocaat hierbij advies verlenen. Het belang van het kind en de partijen wordt bekeken en men probeert tot een oplossing te komen. <br/>Bezoek dit blog voor meer informatie en tips.<br/>

Zoeken

Archief

Recente artikelen

29 oktober 2021
We zullen tijdens het leven over het algemeen wel één of meerdere keren met een notaris (openbaar ambtenaar) te maken krijgen. Hij helpt mensen om tot

31 mei 2021
Bij een echtscheiding is de zorg om de kinderen vaak het belangrijkste punt van discussie. In tegenstelling tot u en uw ex-partner hebben de kinderen

24 september 2020
Bij mediation proberen twee partijen bij een conflict of probleem tot een oplossing te komen met de hulp van een mediator. Deze vorm van hulp wordt on

Tags