Bij een echtscheiding is de zorg om de kinderen vaak het belangrijkste punt van discussie. In tegenstelling tot u en uw ex-partner hebben de kinderen geen beslissingsrech